Αριστοτέλης Κούρτης

Δρ. Ορθοπεδικός Χειρουργός

Αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου λόγω μηχανικής αποτυχίας

όπως άσηπτη χαλάρωση, φθορά ή θραύση υλικού
ακτινογραφία ΟΑΙ

Η συμβατική ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι μία επέμβαση με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης για τους περισσότερους ασθενείς. Η αρθροπλαστική του ισχίου είναι ένας μηχανισμός με εξαρτήματα τα οποία είναι το κυπέλιο, ο στηλεός, το πολυεθυλένιο και το κεφαλάκι. Ύστερα από το χειρουργείο ο μηχανισμός αυτός αποκαθιστά την κίνηση της άρθρωσης του ισχίου καθόλη την διάρκεια ζωής τον υλικών.

Όπως και με οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό, η αρθροπλαστική μπορει να υποστεί μηχανική ή βιολογική φθορά. Εξ’αιτίας της φθοράς αυτής μπορεί να χρειαστεί να γίνει αναθεώρηση της αρθροπλαστικής για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της βλάβης και των συνεπειών αυτής.

Γιατί να σκεφτείτε αναθεώρηση ΟΑΙ

Στην πλειοψηφία των ηλικιωμένων ασθενών η αρθροπλαστική του ισχίου εχει μέσο όρο επιβίωσης περίπου 15-20 χρόνια και μερικές φορές κρατάει και για μια ζωή. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς μπορεί να χρειαστούν μία ή περισσότερες επανεπεμβάσεις στο ισχίο, ιδιαίτερα όταν η αρχική επέμβαση είχε πραγματοποιηθεί σε νεαρή ηλικία και ο ασθενής έχει επιλέξει έναν πολύ ενεργό τρόπο ζωής.

Προεγχειρητικός έλεγχος

Ο προεγχειρητικός έλεγχος σε ασθενείς που επρόκειτο να υποβληθούν σε αναθεώρηση ολικής αρθοπλαστικής του ισχίου είναι πιο εκτενής συγκριτικά με εκείνους που υποβάλλονται πρώτη φορά σε αρθροπλαστική. Συχνά χρειάζονται ειδικές λήψεις ακτινογραφιών, αξονική και/ή μαγνητική τομογραφία του ισχίου για να καθοριστεί η θέση και η σταθερότητα των υλικών και για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οστική απώλεια και η ποιότητα του οστού πέριξ των προθέσεων. Επίσης, γίνεται λήψη αρθρικού υγρού με την μέθοδο της αναρρόφησης και μπορεί να χρειαστεί να γίνουν ειδικές αιματολογικές εξετάσεις αν υπάρχει υποψία περιπροθετικής λοίμωξης.

Αίτια αναθεώρησης ΟΑΙ

Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής του ισχίου είναι ένα σχετικά σπάνιο χειρουργείο. Στο Ηνωμένων Βασίλειο πραγματοποιούνται περίπου 5 αναθεωρήσεις για κάθε 100 ολικές αρθροπλαστικές. Οι πιο συχνές αιτίες για αναθεώρηση είναι:

  • Αστάθεια Αρθροπλαστικής (επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθρήματος)
  • Μηχανική αποτυχία αρθροπλαστικής (φθορά υλικού, άσηπτη χαλάρωση, θραύση υλικού)
  • Περιπροθετική λοίμωξη
  • Περιπροθετικό κάταγμα

Μηχανική αποτυχία αρθροπλαστικής

Τα μέρη της αρθροπλαστικής του ισχίου που έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο θα φθαρούν με την πάροδο του χρόνου κατά την φυσιολογική χρήση της αρθροπλαστικής. Ασθενείς νεαρής ηλικίας και έντονης φυσικής δραστηριότητας θα φθείρουν τα υλικά ταχύτερα. Η συνεχής και επαναλαμβανόμενη κίνηση των μηχανικών τμημάτων έχει ως αποτέλεσμα να προκύψουν μικροσκοπικά τμήματα της αρθροπλαστικής (σωματίδια φθοράς). Ανάλογα με τον τύπο της αρθροπλαστικής, τα σωματίδια αυτά αποτελούνται από πλαστικό, τσιμέντο, κεραμικό ή μέταλλο.

Το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενή θα αναγνωρίσει τα σωματίδια αυτά σαν ξένο σώμα και θα ξεκινήσει μία διαδικασία ανοσολογικής αντίδρασης (όπως μία αλλεργική αντίδραση). Μία μεγάλου βαθμού ανοσοποιητική αντίδραση στα σωματίδια αυτά έχουν σας αποτέλεσμα την καταστροφή του οστού γύρω από την αρθροπλαστική (οστεόλυση). Αν η οστόλυση είναι σημαντική τότε τα υλικά μπορεί να υποστούν χαλάρωση.

α/α προεγχειρητική
α/α σχεδιασμού του χειρουργείου
μετεγχειρητική α/α άσηπτης χαλάρωσης

Το χαλαρωμένο υλικό κινείται μέσα στο περιβάλλον οστό αυξάνοντας την καταστροφή αυτού. Αν η οστεόλυση είναι μεγάλου βαθμού μπορεί να προκληθεί αυτόματο κάταγμα (παθολογικό κάταγμα).

Η μηχανική φθορά και τριβή που προκαλεί χαλάρωση των υλικών είναι μία από τις πιο συχνές μορφές μηχανικής αποτυχίας. Ωστόσο, υπάρχουν και αλλά είδη μηχανικής αποτυχίας, όπως η θραύση του υλικού που μπορεί να συμβεί σε ατύχημα όπως μια πτώση η ένα τροχαίο.

α/α προεγχειρητική
μετεγχειρητική α/α με φθορά του υλικού του πλαστικού της κοτύλης και μετανάστευση της μηριαιας κεφαλής

Κατά την διάρκεια μιας αναθεώρησης για φθορά,τριβή,μηχανική χαλάρωσης ή θραύση, ο χειρουργός θα αφαιρέσει το κατεστραμμένο, χαλαρωμένο ή σπασμένο υλικό(α), θα γίνει εκτίμηση του οστικού ελλείμματος και θα επανεμφύτευσει τα νέα υλικά. Συχνά, χρησιμοποιούνται οστικά αλλομοσχεύματα από νεκρό δότη (που έχει ιστοσυμβατότητα με τον λήπτη) για να καλυφθούν τυχόν οστικα κενά που έχουν προκληθεί από την αοτεολυση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μεγάλο οστικό μόσχευμα η όταν η ποιότητα του οστού του ασθενούς είναι κακή, ο χειρουργος μπορεί να ζητήσει από τον ασθενή να μην φορτίσει πλήρως το χειρουργηθέν σκέλος για κάποιο χρονικό διάστημα μετεγχειρητικά.

Τρόποι για να αποτρέψετε την αναθεώρηση της αρθροπλαστικής

Είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή να γνωρίζει πλήρως τα ρίσκα και τις επιπλοκές της αρθροπλαστικής και ειδικά την περιπροθετική λοίμωξη και την αστοχία του υλικού και να μπορούν να αξιολογούν την κατάσταση απο μόνοι τους. Κάποιες από τις προαναφερθείσες αιτίες αποτυχίας της αρθροπλαστικής μπορούν να αποφευχθούν.

Το εξαρθρήματα μπορει να αποφευχθεί αν ο ασθενής ακολουθήσει τις μετεγχειρητικές οδηγίες του χειρούργου. Μερικές περιπτώσεις περιπροθετικής λοίμωξης μπορούν να αποφευχθούν με άμεση και σωστή αντιμετώπιση λοιμώξεων σε άλλα μέρη του σώματος όπως λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή πριν από οδοντιατρικές επεμβάσεις κ.α.

Η φθορά του υλικού από την κανονική χρήση της προθέσεως γενικά δεν προκαλεί πόνο ή ενόχληση. Για αυτό ειναι πολύ σημαντικό ο ασθενής να προσέρχεται για συχνό έλεγχο της αρθροπλαστικής του κατόπιν υποδείξεως του χειρουργού. Μια απλή κλινική εξέταση και ακτινογραφίες είναι απαραίτητες σε διαστήματα που καθορίζονται από τον ιατρό. Αν διαγνωσθεί σημαντική φθορά ή καταστροφή οστού σε κάποια από τις επανεξετάσεις (follow ups), θα χρειαστεί στενή παρακολούθηση για να καθοριστεί η καταλληλότερη επιλογή αντιμετώπισης και το αν θα χρειαστεί αναθεώρηση της αρθροπλαστικής.

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν σκέφτεστε να υποβληθείτε σε αναθεώρηση ολικής αρθροπλαστικής

Κατά την διάρκεια της αναθεώρησης ο χειρουργός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ένα ή περισσότερα από τα υλικά της πρόθεσης. Τα υλικά που δεν είναι ενσωματωμένα στο οστό αφαιρούνται με ασφάλεια και ελάχιστη οστική απώλεια. Ωστόσο, αν χρειαστεί να αφαιρεθούν τα μεταλλικά τμήματα που βρίσκονται σε επαφή με το οστό, συνήθως υπάρχει μικρή οστική απώλεια. Επιπλέον, σε περιπτώσεις λοίμωξης μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν κάποια από τα μαλακά μόρια της περιοχής (μυς,τένοντες), επηρεάζοντας έτσι την ισχύ και την λειτουργία της άρθρωσης μετά το χειρουργείο. Τα αποτελέσματα της αναθεώρησης της αρθροπλαστικής δεν είναι τόσο προβλέψιμα όσο εκείνων του πρώτου χειρουργείου. Επίσης, οι επιπλοκές είναι πιο συχνές. Η αναθεώρηση συνήθως ειναι πιο απαιτητική συγκριτικά με το αρχικό χειρουργείο. Δεν πρέπει να θεωρείται "απλή υπόθεση". Τα αποτελέσματα και η αντοχή της αναθεωρημένης αρθροπλαστικής ειναι λιγότερο προβλέψιμα σε σχέση με το προηγούμενο χειρουργείο. Με κάθε χειρουργείο αναθεώρησης, υπάρχει απώλεια μυικής μάζας, οστού ή και των δύο. Η διάρκεια του χειρουργείου συνήθως είναι μεγαλύτερη και η πιθανότητα επιπλοκών μεγαλύτερη.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα