Αριστοτέλης Κούρτης

Δρ. Ορθοπεδικός Χειρουργός

Επεπλεγμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου

Μολονότι η ολική αρθροπλαστική του ισχίου θα μπορούσε να θεωρηθεί πλέον ένα "καθημερινό" χειρουργείο, όπου ο χειρουργός έχει τον πλήρη έλεγχο της επέμβασης περιεγχειρητικά, μερικές απο τις περιπτώσεις παραμένουν περισσότερο τεχνικά απαιτητικές για τον χειρουργό.

Οι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν λόγω: αυξημένου σωματικού βάρους, δερματολογικών παθήσεων, μυϊκής αδυναμίας, ιστορικό νευρολογικής νόσου και διάφορες μορφολογικές παραμορφώσεις στα οστά (συγγενές εξαρθρημα κ.α.).

Οι υπέρβαροι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών και θα πρέπει να χρησιμοποιείται η προσπέλαση εκείνη που θα εχει την βέλτιστη αποκάλυψη της άρθρωσης. Η επούλωση του τραύματος συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν πιθανές σχετικές επιπλοκές. Σε νευρολογικές παθήσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνει τενοντοτομή και η χρήση εμφυτευμάτων που αυξάνουν την σταθερότητα της άρθρωσης για να μειώσουν την πιθανότητα εξαρθρήματος. Εξειδικευμένες τεχνικές και υλικά είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις οστικών παραμορφώσεων (ραιβό ή βλαισσό ισχίο, μεγάλο offset κ.α.). Σε περιπτώσεις όπου στο ισχίο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αρθροπλαστικη έχει προηγηθεί αρθρόδεση, θα πρέπει να γίνει ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος όταν η αιτία της αρθρόδεσης ήταν λοίμωξη (σηπτική αρθρίτιδα) και θα πρέπει να εκτιμηθεί η λειτουργικότητα και ισχύς των μυών πέριξ της άρθρωσης.

Η συγγενής δυσπλασία του ισχίου παρουσιάζει τρεις προκλήσεις: την θέση που θα μπει το κυπέλιο, την τοποθέτηση ειδικού στηλεού στο μηριαίο οστό, με ή χωρίς την διενέργεια οστεοτομίας και, τέλος, την ανάταξη της μηριαίας κεφαλής μέσα στο κυπέλιο ελευθερώνοντας μαλακά μόρια ή διενεργώντας οστεοτομία.

Η δυσπλασία της κοτύλης θα πρέπει επίσης να εκτιμάται κυρίως όταν υπάρχει μεγάλη απώλεια οστού. Μπορεί να απαιτηθεί ανακατασκευή της με μόσχευμα.

Ένα καταγμα της κοτύλης μπορεί να έχει ως συνέπεια οστικό έλλειμα. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανακατασκευή του οστού και χρήση ειδικών υλικών (πλάκα και βίδες κ.α.). Επίσης,στο προεγχειρητικό πλάνο θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η χειρουργική προσπέλαση που θα χρησιμοποιηθεί.

Η θεραπεία της αρθροκατάδυσης της κοτύλης θα πρέπει να έχει σαν στόχο την αποκατάσταση του κέντρου περιστροφής του ισχίου στην σωστή θέση και να αποτρέπει υποτροπή της αρχικής κατάστασης. Η χρήση οστικού μοσχεύματος και ειδικών μεταλλικών κλωβών πολλές φορές είναι απαραίτητη.

Παραμορφώσεις του μηριαίου οστού μπορεί να είναι συγγενείς, αποτέλεσμα κάποιου τραυματισμού ή προηγηθείσας οστεοτομίας. Πρέπει να εκτιμηθούν ώστε να αποκατασταθεί η βιομηχανική της περιοχής το δυνατόν πιο κοντά στην φυσιολογική. Τα υλικά της αρθροπλαστικής θα πρέπει να αποκαθιστούν την απόκλιση, το μήκος και τον μοχλοβραχίονα της φυσιολογικής άρθρωσης. Τα περισσότερα προβλήματα που μπορεί να καταστήσουν μία ολική αρθροπλαστική του ισχίου δύσκολη μπορούν να προληφθούν με την σε βάθος κατανόηση της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά και με ένα πλήρες και ακριβές προεγχειρητικό πλάνο

Επιστροφή στην αρχική σελίδα